طباع: با مدیر بنیاد سعودی (موهبه) راه های تقویت همکاری های آموزشی را بررسی می کند

رباط – سانا

در حاشیه /13/ همایش وزرای آموزش و پرورش عرب که به همت سازمان آموزشی ، فرهنگی و علمی عرب (الکسو) که هم اکنون در رباط پایتخت مراکش برگزار می شود ، دکتر دارم الطباع وزیر آموزش و پرورش امروز با دکتر خالد بن محمد الشریف دبیر کل بنیاد “موهبه” چشم انداز همکاری مشترک را بررسی کرد.

وزیر الطباع به ماهیت علاقه سوریه به زمینه برتری ، خلاقیت و مراقبت از استعدادها از طریق تعدادی از برنامه ها و فعالیت های آموزشی برای افراد برجسته در گروه های سنی مختلف اشاره کرد.

در این نشست، از  سوریه دعوت شد، برای شرکت با تعدادی از کشورهای عربی در یک رویداد سالانه که توسط بنیاد (موهبه) برگزار می شود، که از ژوئن آینده آغاز می شود و در سپتامبر آینده به پایان می رسد.

قابل توجه است که بنیاد ( موهبه) یک موسسه سعودی است که هدف آن کشف و پرورش افراد خلاق در زمینه های علمی و کمک به ایجاد یک سیستم استعداد و خلاقیت در سطح محلی ، منطقه ای و جهانی است.

يائل محمد