الغباش با همتایان ونزوئلایی و ایرانی خود راه های تقویت همکاری های بهداشتی را بررسی کرد

ژنو-سانا

در حاشیه هفتاد و ششمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت در ژنو، دکتر حسن الغباش وزیر بهداشت با ماگالی گوتیرز وینا، وزیر بهداشت ونزوئلا و بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت ایران راه های ارتقای همکاری های بهداشتی بین دو کشور را بررسی کرد.

در جریان این دیدار امکان تبادل تجربیات و دیدارهای بین دو کشور و افزایش همکاری ها در زمینه صنایع دارویی مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

دکتر الغباش در این دیدار ضمن تشکر از مواضع بشردوستانه ونزوئلا و ایران در قبال سوریه پس از زلزله، به اهمیت تقویت همکاری های بهداشتی بین دو کشور اشاره کرد.