گیلاس جولان اشغالی سوریه..یک ميوه شیرین با طعم ایستادگی

جولان اشغالی سوریه – سانا

امسال فصل چیدن گیلاس درپرتو چالش های روزافزون ناشی از اقدامات انجام شده توسط رژیم اشغالگر اسرائیلی که با هدف تصرف بر اراضی کشاورزان صورت می گیرد، شروع شد.

کشاورزان علیرغم همه موانع ایجاد شده توسط اشغالگران همچنان با عزم پایدار و همت سست ناپذیر به سرزمین خود پایبند هستند و به کشت و برداشت محصولات شان ادامه می دهند.

در همین باره کشاورز جاد الكريم ناصر در مصاحبه با خبرنگار سانا گفت: گیلاس جولان اشغالی سوریه به نماد ایستادگی و مقاومت و وابستگی به وطن تبدیل شد.

وی توضیح داد: مردم از سراسر سرزمین فلسطین اشغالی می آیند اینجا تا با خرید گیلاس از پایداری اهالی جولان اشغالی سوریه حمایت کنند و بهمین دلیل فصل چیدن گیلاس به یک جشنواره ملی برای اعلام وابستگی به این سرزمین که با خون فرزندان خود آبیاری شده تبدیل شده است.

اشغالگران قصد دارند با ایجاد توربین های بادی بیش از چهار هزار دونوم از اراضی جولان اشغالی را تصرف و باغ های گیلاس در جولان اشغالی به ویژه در مناطق سحیتا و الحفایر نابود کنند.

لازم به ذکر است که علی رغم درخواست های مداوم سوریه از جامعه بین المللی رژیم اشغالگر از تاریخ 27 آگوست 2014 تا الان گذرگاه القنیطره که تنها راه اتصال میان اهالی جولان با وطن خود سوریه است را می بندد و از ورود محصولات گیلاس و سیب به سوریه جلوگیری می کند.

غیاث