اشغالگر اسرائیلی دو خانه را در شرق اریحا تخریب می کند

قدس اشغالی-سانا

امروز نیروهای اشغالگر اسرائیل دو خانه را در شرق اریحا و جنوب بیت لحم در کرانه باختری تخریب کردند.

خبرگزاری وفا گزارش داد که نیروهای اشغالگر به شرق اریحا یورش بردند، دو خانه را تخریب کردند و ساکنان آنها را آواره کردند.

هفته گذشته، نیروهای اشغالگر یک مرکز تجاری و کشاورزی را در بیت لحم تخریب کردند.