عــاجــل رئیس جمهور اسد: چین امروز یک ابرقدرت است که نقش بسیار مهمی در جهان ایفا می کند، اما وقتی از مشارکت صحبت می کند، از یک اصل جدید صحبت می کند، از هژمونی صحبت نمی کند. آنچه ما به عنوان کشورها در آن کم داریم. کشورهای مختلف جهان، نه تنها در سوریه، به ویژه در کشورهای دیگر، کشورهای کوچکتر به این مشارکت ونقش نیاز دارند، و چین این نقش را ایفا می کند، زیرا چین از طریق نقشی که در شورای امنیت و تعداد مجامع بین المللی داشت، از نظر سیاسی در کنار سوریه ایستاد. علاوه بر مواضع روشن سیاسی آن که به دور از تعارف است، اساساً جنبه سیاسی آن توسعه یافته است، اما طبیعی است که در این شرایط حاکم در دنیا گفت و گوی گسترده تری وجود دارد.

چانوگورسکی: از سرگیری حضور سوریه در نشست های اتحادیه عرب شکستی برای آمریکاست

براتيسلافا – سانا

یان چانوگورسکی نخست وزیر سابق اسلواکی تاکید کرد که از سرگیری مشارکت سوریه در نشست های اتحادیه عرب نشان دهنده شکست طرح های توطئه آمریکا علیه این کشور است

چانوگورسکی در بیانیه ای به خبرنگار سانا در پراگ گفت که این پیروزی با استواری مردم سوریه وحکمت رهبری سوریه حاصل شده است.