الغباش با همتایان بحرینی و عمانی خود راه های تقویت همکاری های بهداشتی را بررسی کرد

ژنو-سانا

در حاشیه هفتاد و ششمین مجمع جهانی بهداشت در ژنو، دکتر حسن الغباش وزیر بهداشت با دکتر جلیله بنت السید جواد حسن وزیر بهداشت بحرین و دکتر هلال السبتی  وزیر بهداشت عمان راه های ارتقای همکاری های بهداشتی بین دو کشور را بررسی کردند.

وزیر الغباش با همتایان خود بر لزوم تشدید همکاری های مشترک بهداشتی و تبادل تجربیات علمی و عملی و همچنین بررسی مسائل مربوط به و تحولات بهداشتی در سطح منطقه و جهان گفتگو کرد.

دکتر الغباش در این دیدار ضمن تشکر از مواضع بشردوستانه بحرین و سلطان نشین عمان در قبال سوریه پس از زلزله، به اهمیت تقویت همکاری های بهداشتی بین دو کشور اشاره کرد.