بازدید سفیر عربستان از سفارت سوریه در مسقط

مسقط-سانا

دکتر ادریس میا سفیر سوریه در سلطان نشین عمان با عبدالله بن سعود العنزی سفیر عربستان سعودی در عمان دیدار و درباره چشم اندازهای تقویت روابط دو کشور گفتگو کرد.

در این دیدار که در ساختمان سفارت سوریه در مسقط برگزار شد، روابط دوجانبه و راهکارهای ارتقای آن در همه زمینه ها در راستای منافع دو کشور و دو ملت برادر مورد بررسی قرار گرفت.