تولید زغال سنگ در چین طی ماه مارس به میزان قابل توجهی افزایش یافت

پکن-سانا

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که تولید زغال سنگ این کشور در ماه مارس گذشته افزایش یافته است که به منزله گسترش پایدار تولید این ماده است.

شین هوا به نقل از داده های اداره آمار امروز اعلام کرد: ” این کشور در ماه مارس گذشته 420 میلیون تن زغال سنگ خام تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.3 درصد افزایش داشت، جایی که واردات زغال سنگ چین در بازه زمانی ژانویه تا مارس به 100 میلیون تن رسید که نسبت به سال گذشته 96.1 درصد افزایش داشته است.”