علی محمد، وزنه بردار سوری مدال طلای مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان در آلبانی را کسب کرد

 

علی محمد، وزنه بردار سوری مدال طلای مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان در آلبانی را کسب کرد