مقابله پدافند هوایی کشورمان با اهداف متخاصم در آسمان دمشق

دمشق-سانا

خبرنگار سانا گفت: پدافند هوایی کشورمان با اهداف متخاصم در حریم هوایی دمشق مقابله کردند.

خبرنگار از شنیدن صدای انفجار در حومه دمشق خبر داده بود و ماهیت آن در حال بررسی است.

شاهد أيضاً

انتخاب حموده صباغ به عنوان رئیس مجلس خلق سوریه

دمشق – سانا امروز انتخابات دفتر مجلس خلق سوریه که هر ساله برگزار می‌شود برگزار …