رئیس مجلس خلق پیام تسلیت برای زلزله زدگان از رئیس مجمع عالی جمهوری دموکراتیک خلق کره را دریافت کرد 

دمشق – سانا 

حموده صباغ، رئیس مجلس خلق  پیام تسلیت برای زلزله زدگان زلزله ویرانگر ششم فوریه گذشته سوریه از پاک چول، رئیس مجلس عالی خلق جمهوری دموکراتیک خلق کره را  دریافت کرد.

چول در این پیام، به نمایندگی از مجلس عالی خلق جمهوری دموکراتیک خلق کره تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به خانواده های قربانیان فاجعه زلزله را ابراز و بر حمایت از مردم سوریه در مقابله با پیامدهای این فاجعه تاکید کرد.