پولیانسکی: غرب شورای امنیت را در جریان رای گیری درباره انفجار نورداستریم تحت فشار قرار داد

Dmitry Polyanskiy, Deputy Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations, briefs press.

نيويورک – سانا

دیمیتری پولیانسکی معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت: غرب در جریان رای گیری پیش نویس قطعنامه روسیه درباره انفجار خطوط لوله گاز (جریان شمالی) فشار زیادی بر اعضای شورای امنیت سازمان ملل وارد کرد.

وبگاه راشاتودی به نقل از پولیانسکی نوشت: من معتقدم اعضای غیرغربی شورای امنیت که از رای دادن خودداری کردند می ترسیدند حمایت خود را به طور علنی از ما اعلام کنند زیرا طبق معمول تحت فشار شدید کشورهای غربی قرار گرفتند.

پولیانسکی  افزود: اگرچه قطعنامه روسیه تصویب نشد، اما ما از رای گیری راضی هستیم، زیرا آمریکا و دست نشاندگان آن علیرغم تسلط بر شورا، جرأت نداشت پیش نویس قطعنامه ما رای منفی بدهد و در عین حال این پیش نویس مورد حمایت چین و برزیل قرار گرفت.