وزیر اقتصاد با دبیر اجرایی اسکوا دیدار می کند

دمشق-سانا

دکتر محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی و دکتر فادی السلطی رئیس سازمان برنامه ریزی و همکاری های بین المللی با دکتر رولا دشتی دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا (اسکوا) دیدار کردند.

هدف از این سفر بحث در مورد زمینه های همکاری احتمالی بین نهادهای ذیربط در سوریه و کمیته بین المللی توسعه پروژه های خرد و کوچک و متوسط است.