امضای یادداشت تفاهم همکاری های کشاورزی چهار جانبه بین سوریه، عراق، لبنان و اردن

دمشق-سانا

یادداشت تفاهم همکاری های کشاورزی چهار جانبه، امروز بین سوریه، عراق، لبنان و اردن در حاشیه نشست وزرای کشاورزی چهار کشور در هتل داماروز دمشق منعقد شد.

این یادداشت تفاهم با هدف افزایش همکاری های کشاورزی و ارتقای مبادلات تجاری به منظور دستیابی به یکپارچه سازی کشاورزی بین چهار کشور به امضا رسید.

این تفاهمنامه شامل تقویت همکاری ها در زمینه کشاورزی اعم از گیاهی و جانوری و تبادل تجربیات و تخصص های موفق کشاورزی و مدیریت اراضی حفاظت شده و باغ ها بین چهار کشور است.

این یادداشت همچنین شامل همکاری در زمینه مبارزه با آتش سوزی و تغییرات آب و هوایی، توسعه روستایی، راهنمایی کشاورزی، تولید، بهداشت حیوانات و داروهای دامپزشکی است.

مهندس محمد حسن قطنا وزیر کشاورزی به سانا گفت: طبق این توافقنامه، تعدادی از طرح های سرمایه گذاری در حوزه دام و علوفه بر اساس قانون سرمایه گذاری شماره 18 ارائه می شود.

عباس العلیاوی وزیر کشاورزی عراق به نوبه خود گفت: این توافق نقطه شروعی برای اقدام و همکاری مشترک در بخش کشاورزی است که اکثر مردم عرب به آن وابسته هستند.

از سوی دیگر، خالد الحنیفات وزیر کشاورزی اردن اظهار کرد: این یادداشت منعکس کننده احساسات صمیمانه برادرانه بین کشورهای ما است و به ما کمک می کند تا به یکپارچه سازی دست یابیم.

عباس حاج حسن، وزیر کشاورزی لبنان نیز به نوبه خود بیان داشت: این یادداشت گامی بنیادی برای اقدام پیشگامانه مشترک است که از دمشق آغاز می شود و امیدواریم در آینده نزدیک شامل همه کشورهای عربی شود.