نیروهای اشغالگر سه فلسطینی را در قدس اشغالی بازداشت کردند

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز سه فلسطینی را در شهر قدس اشغالی بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر به منطقه باب العامود یورش بردند، یک فلسطینی و دو نفر دیگر را در باب الأسباط در شهر قدیمی دستگیر کردند.