وزارت امور خارجه و مهاجران : سوریه حمله وحشیانه نیروهای ایالات متحده آمریکا به برخی مناطق در استان دیرالزور را که منجر به تلفات جانی، زخمی شدن دیگران و خسارات مادی شد، محکوم می کند

 

وزارت امور خارجه و مهاجران : سوریه حمله وحشیانه نیروهای ایالات متحده آمریکا به برخی مناطق در استان دیرالزور را که منجر به تلفات جانی، زخمی شدن دیگران و خسارات مادی شد، محکوم می کند