بازدید گروه گردشگری اسپانیایی و پرتغالی از بصره الشام

درعا-سانا

امروز یک گروه گردشگری متشکل از 14 گردشگر اسپانیایی و پرتغالی از شهر باستانی بصره الشام را بازدید کردند.

این گروه که متشکل از پزشکان، مهندسان و بازنشستگان ، از مناطق گردشگری مختلف شهر از جمله قلعه بصره بازدید کردند و در آنجا حدود چهار ساعت را در آغوش تاریخ و شکوه و عظمت ساخت وساز گذراندند.
بسام عبود راهنمای گردشگر همراه این گروه به خبرنگار سانا گفت: این گروه توریستی از شکوه معماری ارگ بصره و بناهای تاریخی زیادی که در شهر بصره الشام وجود دارد ابراز تحسین کردند.

یاسر السعدی، مدیر گردشگری درعا، به رونق گرفتن و بازگشت گردشگری دست جمعی چه داخلی یا خارجی به منطقه جنوب را که در نتیجه تشریک مساعی به منظور جلوه دادن چهره واقعی بازگشت امن وامنیت به تمام سرزمینهای سوریه صورت می گیرد، اشاره کرد.