سفیر صباغ: لزوم بازگشت سازمان منع تسلیحات شیمیایی به ماهیت فنی خود پس از از دست دادن اعتماد به این سازمان درپی کار خود در سوریه

نیویورک-سانا

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل، سفیر بسام صباغ، تاکید کرد که سیاسی شدن کار سازمان منع تسلیحات شیمیایی و اقدامات منفی آن در قبال سوریه، حرفه ای بودن کار این سازمان را تضعیف کرده و اعتماد به بی طرفی و استقلال آن را از دست داده است که به کشورهای غربی این امکان را داد تا از آن به عنوان سکویی برای هدف قرار دادن سوریه استفاده کنند.

وی بر لزوم بازگرداندن سازمان به ماهیت فنی و ودور کردن آن از سیاست زدگی واصلاح مسیر عمل خود تا بتواند به وظایف محوله طبق توافقنامه منع ذکر عمل کند، اشاره کرد.

صباغ در بیانیه ای امروز در جلسه شورای امنیت در فرمول آریا با عنوان “خطرات ناشی از سیاسی شدن فعالیت های سازمان منع تسلیحات شیمیایی” به اهمیت این نشست در برجسته سازی نقطه عطف های خطرناک در مسیر کار این سازمان که آن را از اجرای مسئولیت محوله به عنوان ابزاری برای اطمینان از اجرای فنی، حرفه ای، بی طرفانه و مستقل کلیه مفاد کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی دور کرده است، اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد که تجربه سوریه در گذشته ده سال همکاری با دبیرخانه فنی سازمان منع شاهد اتفاقات بی سابقه ای در تاریخ این سازمان بود و بسیاری از اقدامات منفی را آشکار کرد که کشورهای عضو آن باید به آن توجه و بررسی کنند و دبیرخانه فنی باید مسیر خود را اصلاح کند.

صباغ خاطرنشان کرد: از جمله این اقدامات منفی، عدم رعایت چارچوب های حاکم بر کار است که در مفاد کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی یا اسناد مرجعی که بین سوریه و دبیرخانه فنی سازمان در خصوص کار تیم های مختلف سازمان در سوریه، توافق شده است. علاوه بر پیروی از روش های کاری اشتباه و استانداردهای دوگانه در حین انجام کار و برخی تحقیقات بدون اطلاع سوریه، کشور طرف کنوانسیون، که منجر به ارتکاب بسیاری از تخلفات جدی و نقایص فاحش به ویژه در مورد جمع آوری شواهد و نمونه ها، حفظ زنجیره نگه داشتن، اظهارات شاهدان، اسامی قربانیان و غیره، علاوه بر عدم شفافیت با استناد به محرمانگی به صورت انتخابی و تکیه بر منابع باز و برخورد با گروه های تروریستی مانند سازمان «کلاه سفیدها»، شاخه تروریستی «جبهه النصره» که توسط شورای امنیت در لیست های تروریستی طبقه بندی شده است.

صباغ خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات منفی، نقض مکرر محرمانگی و درز اطلاعات از داخل سازمان به رسانه ها و اطراف ثالث و خرابکاری مدارک و نمونه های داخل آزمایشگاه های سازمان و دور شدن از ماهیت توافقی درتصمیم گیری درون سازمان و اجازه دستکاری در مفاد موافقتنامه و مأموریت دبیرخانه فنی و ایجاد وظایفی که در توافق نامه نیامده است و نقض آشکار دستورات شورای امنیت است

وی با اشاره به صدور گزارش حاوی نتایج غیرعلمی، غیرحرفه‌ای یا غیرقطعی است که مبتنی بر شواهد و قراین غیر ملموس، علاوه بر تنظیم گزارش‌ها به شیوه‌ای غیرحرفه‌ای که بر نکات منفی تمرکز می‌کند و هر نکته مثبت یا پیشرفتی را نادیده می‌گیرد وبه همه چیز که سوریه ارائه می کند مشکوک می زند ، گفت این رفتار گزارش هایش را مغرضانه و غیر عینی کرد.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تاکید کرد که همه این اقدامات منفی حرفه ای بودن کار انجام شده توسط این سازمان را از بین برد، واعتماد به بی طرفی و استقلال کار دبیرخانه فنی را و اعتبار گزارش‌هایی که توسط دبیرخانه صادر شد از بین برد و یک سازمان فنی را وارد دایره بزرگ از سیاسی‌سازی کرد که به برخی از کشورهای غربی اجازه داد از آن به‌عنوان جایگاه برای هدف قرار دادن سوریه استفاده کند.

شاهد أيضاً

بازداشت 14 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی-سانا نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 14 فلسطینی در مناطق مختلف در کرانه باختری را …