خبرنگار سانا: کمک های غذایی روسیه برای زلزله زدگان روستای “البرازین” در حومه جبله رسید