سفیر صباغ: غرب همچنان به سیاسی کردن کارهای بشردوستانه و توسعه و تحمیل اقدامات اجباری خود بر سوریه ادامه می دهد، این امر مانع از فراهم شدن شرایط لازم برای جستجو و نجات زلزله زدگان و حمایت از آسیب دیدگان از آن شد

 

 

 

شاهد أيضاً

المقداد: حضور سوریه در چارچوب نهادهای اتحادیه عرب، اقدام عربی را تقویت می کند و امیدی دوباره به مردم می دهد که ما یک دست هستیم تا با همه چیزهایی که در معرض آن هستیم روبرو شویم