بازداشت 6  فلسطینی در مناطق مختلف در کرانه باختری

قدس اشغالی -سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 6  فلسطینی درمناطق مختلف در کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرگزاری”وفا” اعلام کرد : نیروهای اشغالگر ضمن یورش به  منازل فلسطینیان در شهرهای البیره و نابلس ، 6فلسطینی را بازداشت کردند.