رئیس جمهور ایران از آمریکایی ها می خواهد که از تحقیر مردم و توانایی های آنها دست بردارند

تهران- سانا

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران از آمریکایی ها خواست تا سیاست تحقیر مردم را متوقف کنند و توضیح داد که ادعاهای انگلیسی ها و آمریکایی ها طی پنج دهه گذشته بر انحصار پیشرفت و رفاه برای خود متمرکز شده و در مقابل محدود کردن انرژی های دیگر مردمان است.

خبرگزاری ایران (ایرنا) امروز به نقل از رئیسی گفت: غرب در ماه های اخیر جنگ پیچیده ای را علیه ایران به راه انداخته است تا راهپیمایی پیشرفت در کشور را مختل کند.

رئیسی به دستاوردهای دانشمندان و کارگران ایرانی در انجام بسیاری از پروژه های مهم برای توسعه کشور اشاره و خاطر نشان کرد که ایران امروز به سطح معتبر علمی و فنی رسیده است که به آن اجازه می داد به دستاوردهای فنی و مهندسی قابل توجه، نه تنها در داخل کشور، بلکه در زمینه توسعه صنعت نفت در کشورهای آمریکای لاتین و ونزوئلا نیز دست یابد که پس از خروج آمریکا با مشکلات اصلی مواجه شد.