سفارت سوریه در مسکو محموله جدیدی کمک ها برای مردم زلزله زده را ارسال کرد

مسکو – سانا 

سفارت سوریه در مسکو محموله جدیدی کمک های پزشکی و امدادی ارائه شده توسط سوری های مقیم سوریه و دوستان روسی آنان علاوه بر تعدادی از نهادهای روسیه برای کاهش درد و رنج مردم آسیب دیده از زلزله سوریه را ارسال کرد.

این سفارت اعلام کرد که ارسال این محموله در چارچوب پاسخگوی سفارت برای مقابله با پیامدهای زلزله است، و شامل 1.5 تن داروها و تجهیزات پزشکی مختلف می شود.