دیدار وزیر امور خارجه و مهاجران با رئیس سازمان عربی سرمایه گذاری و توسعه کشاورزی

دمشق – سانا 

دکتر فیصل مقداد، وزیر امور خارجه و مهاجران امروز با محمد عبید المزروعی، رئیس اداره توسعه و سرمایه گذاری کشاورزی عربی و هیئت همراه وی دیدار و با وی سازوکارهای همکاری و تبادل تجربیات و ایجاد پروژه های مشترک برای حمایت از توسعه کشاورزی در سوریه و منطقه را بحث و بررسی کرد.

در جریان این دیدار پیامدهای منفی جنگ تروریستی علیه سوریه و تأثیر آن بر تمامی بخش های اقتصادی کشور به ویژه بخش کشاورزی تشریح کرد.

وزیر مقداد بر اهمیت نهادهای ملی عرب در دستیابی به توسعه اقتصادی و لزوم توجه به امنیت غذایی همه کشورهای عربی تاکید کرد.

دو طرف همچنین در مورد خطرات اقدامات اجباری فاجعه آمیز بر توسعه و سرمایه گذاری در سوریه و جهان عرب گفتگو کرد.

به نوبه خود المزروعی بر اهمیت این سفر با توجه به توانمندی ها، منابع و موقعیت استراتژیک که سوریه از آن برخوردار است، علاوه بر اهمیت دستیابی به یکپارچگی کشاورزی در میان کشورهای عربی تاکید کرد.

المزروعی از نقش سوریه در همکاری و ارائه تسهیلات لازم برای کار اداره توسعه کشاورزی و سرمایه گذاری عربی و مرکز عربی مطالعات مناطق و اراضی خشک (ACSAD) قدردانی کرد.