خبرنگار سانا: صلیب سرخ روسیه با همکاری بنیاد بشردوستانه العرین، غذا را میان 162 کودک در یک مرکز اسکان اضطراری در لاذقیه توزیع کرد