کاروان کمک های داغستانی به زلزله ردگان لاذقیه

لاذقیه-سانا

کاروان کمک های داغستانی حامل 59 تن مواد غذایی و پوشاک به یک مرکز اسکان اضطراری در لاذقیه رسید.