راه های فعال سازی روابط پارلمانی محور دیدار کمیته دوستی مجلس خلق با سرکنسول افتخاری قزاقستان 

دمشق-سانا

کمیته دوستی سوریه و قزاقستان در مجلس خلق با صائب نحاس، کنسول افتخاری جمهوری قزاقستان در سوریه، راه های احیای روابط پارلمانی بین دو کشور دوست و تقویت دوستی در همه زمینه ها را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این دیدار رئیس و اعضای کمیته از تلاش‌های امدادی قزاقستان در حادثه زلزله ماه گذشته سوریه تشکر و بر ضرورت تشدید دیدارهای دو طرف، تبادل تجربیات و فعال سازی فعالیت کمیته های مشترک دوستی به نفع دو کشور و ملت دوست تاکید کردند.

به نوبه خود، نحاس با اشاره به نقش مجالس دو کشور در افزایش همکاری ها در تمامی سطوح به ویژه اقتصادی، بر اهمیت تقویت و توسعه روابط بین سوریه و قزاقستان در همه زمینه ها و غلبه بر موانع پیش روی آنها تاکید کرد.