آنتونوف: اقتصاد روسیه با وجود تحریم ها قوی است

واشنگتن-سانا

سفیر روسیه در واشنگتن، آناتولی آنتونوف، تاکید کرد که تحریم‌های آمریکا اقتصاد روسیه را احیا کرده است، زیرا جایگزینی واردات را به ویژه در زمینه فناوری‌های جدید تشویق می‌کنند.

آنتونوف در مقاله ای که امروز توسط کامرسانت منتشر شد، افزود: اقتصاد روسیه در برابر یک حمله بی سابقه و همه جانبه مقاومت کرد و هرگز سقوط بازاری در آن به وقوع نپیوست.

وی افزود: نرخ رشد اقتصاد ملی روسیه در سال جاری، طبق آمار صندوق بین المللی پول، از کشورهای اروپایی و ایالات متحده بالاتر است.

به گفته آنتونوف، روسیه همچنین در حال آماده شدن برای توسعه زیرساخت ها، صنعت تولید و گردشگری داخلی است.