انفجار موشک آمریکایی چند دقیقه پس از پرتاب

واشنگتن-سانا

موشک بدون سرنشین «فالکون۹» تنها سه دقیقه پس از پرتاب با انفجار مواجه شد تا از ادامه ماموریت خود باز بماند.

روز گذشته، پرتاب موشک بدون سرنشین امریکایی «فالکون ۹» از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در ایالت فلوریدای امریکا با انفجار مواجه شد تا قادر به ادامه ماموریت خود نباشد. این راکت حامل محموله ای به وزن دو هزار کیلوگرم به ایستگاه فضایی بین المللی بود. این سومین دفعه ای است که عملیات انتقال محموله های مورد نیاز فضانوردان با شکست مواجه می شود.

م.خ