مجلس خلق مجددا خواستار رفع محاصره غرب علیه سوریه شد

دمشق-سانا

امروز مجلس خلق جلسه خود را به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس برگزار کرد.

در جریان این جلسه، اعضای مجلس بر ضرورت رفع فوری و بدون قید و شرط محاصره و اقدامات قهری یکجانبه ناعادلانه تحمیل شده بر مردم سوریه تاکید کردند.

اعضای مجلس همچنین تاکید کردند که همه کشورها و سازمان های بین المللی باید اقدامات لازم را برای ارائه کمک به سوری های آسیب دیده از زلزله به منظور کاهش درد و رنج آنها، انجام دهند.

اعضای مجلس بر لزوم تکذیب شایعات با هدف سیاسی کردن فاجعه انسانی ناشی از زلزله در سوریه و لزوم انتقال حقیقت آنگونه که هست به تمام جهان تاکید کردند.

اعضای مجلس خلق از مواضع شرافتمندانه و اقدامات انسان دوستانه کشورهای برادر و دوست که از طریق آن محاصره غرب را به چالش کشیدند و برای زلزله زدگان کمک های امدادی ارسال کردند، قدردانی کردند.