یک تجمع مردمی در همبستگی با سوریه در پایتخت چک

پراگ-سانا

امروز، شعبه چک اتحادیه ملی دانشجویان سوری و سوری های مقیم در آنجا، یک تجمع مردمی را در همبستگی با وطن خود پس از زلزله ویرانگر دوشنبه گذشته، برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع تحریم‌های اجباری غیرقانونی اعمال شده توسط غرب علیه سوریه را محکوم کردند و خواستار لغو فوری آن شدند.

امیره قروانی کاردار سفارت تاکید کرد که تحریم ها و فشارهای ناعادلانه غرب بر سوریه، درد و رنج زلزله زدگان را تشدید کرد.