انتقاد نماینده پارلمان اروپا از سیاسی کردن زلزله سوریه از سوی غرب

براتیسلاوا-سانا

میلان اوهرک نماینده پارلمان اروپا و رئیس حزب جمهوری اسلواکی با اشاره به استانداردهای دوگانه غرب در مورد عواقب زلزله ویرانگر سوریه و ترکیه، از سیاسی شدن فجایع انسانی انتقاد کرد.

اوهرک در صفحه فیس بوک خود افزود: ترکیه تنها کشوری نیست که اکنون به دلیل عواقب زلزله نیاز به کمک دارد، بلکه سوریه نیز به کمک نیاز دارد. سوریه به دلیل عدم پذیرش اشغالگری و هژمونی غرب، از تحریم‌های بی‌معنی غرب  بسیار رنج می برد.