تاکید مشاور امنیت ملی عراق بر ضرورت حمایت جامعه جهانی از سوریه برای مقابله با اثرات زلزله 

بغداد-سانا

قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی عراق بر لزوم ایستادگی جامعه جهانی در کنار سوریه برای مقابله با اثرات زلزله دیروز این کشور تاکید کرد.

اعرجی در بیانیه ای که امروز توسط السومریه نیوز گزارش شد، گفت: “مردم سوریه قادر به غلبه بر این مصیبت هستند و جامعه جهانی باید در کنار سوریه و مردم آن بایستد و محاصره آن را بردارند.”

این بیانیه حاکی از آن است که اعرجی با سطام جدعان الدندح، سفیر سوریه در بغداد دیدار و برای قربانیان زلزله تسلیت و ابراز همدردی و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد.