روسیه: ما آماده کمک به سوریه برای بازسازی ساختمان های آسیب دیده از زلزله هستیم

مسکو – سانا 

اریک فیزولین، وزیر ساخت و ساز و مسکن روسیه از آمادگی این وزارت برای کمک به سوریه در بازسازی ساختمان هایی که پس از زلزله پریروز آن را لرزاند آسیب دیده اند، خبر داد.

خبرگزاری تاس به نقل از فیزولین به جمع خبرنگاران تصریح کرد که هماهنگی در این زمینه توسط وزارت اورژانس انجام می شود زیرا متخصصان این وزارت به سوریه اعزام شده اند.