المصطفی بن الملیح، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در سوریه به خبرنگار سانا : تحریم‌ها علیه سوریه به فعالیت‌های بشردوستانه در آن آسیب می‌زند و از رسیدن میلیون‌ها دلار کمک مادی به آسیب‌دیدگان از زلزله جلوگیری می‌کند

 

المصطفی بن الملیح، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در سوریه به خبرنگار سانا : تحریم‌ها علیه سوریه به فعالیت‌های بشردوستانه در آن آسیب می‌زند و از رسیدن میلیون‌ها دلار کمک مادی به آسیب‌دیدگان از زلزله جلوگیری می‌کند