دکتر باسل الکاید کاردار سفارت اردن در دمشق در بیانیه ای به خبرنگار سانا در فرودگاه بین المللی دمشق گفت: این هواپیما حامل کمک های امدادی و پزشکی است ،پاداشاه اردن عبد الله دوم دستور داد تا ارائه این کمک‌های بشردوستانه اتخاد کرد