سفیر صباغ: سوریه به طور شفاف با سازمان منع همکاری کرد و بازدیدهای تیم های آن را تسهیل کرد و مایل به همکاری با این سازمان بود تا روش های کاری اشتباه آن را اصلاح کند که اعتبار گزارش های سازمان را تحت تأثیر قرار داد و آن را از حرفه ای خود دور نگه داشت

سفیر صباغ: سوریه به طور شفاف با سازمان منع همکاری کرد و بازدیدهای تیم های آن را تسهیل کرد و مایل به همکاری با این سازمان بود تا روش های کاری اشتباه آن را اصلاح کند که اعتبار گزارش های سازمان را تحت تأثیر قرار داد و آن را از حرفه ای خود دور نگه داشت

شاهد أيضاً

پایان نشست چهارجانبه وزرای کشاورزی سوریه، عراق، لبنان و اردن

دمشق-سانا وزرای کشاورزی سوریه، اردن، عراق و لبنان بر لزوم تشکیل کارگروهی برای ایجاد مشارکت …