خبرنگار سانا: تیم های و تجهیزات امدادی روسیه برای کمک به عملیات جستجو و نجات زلزله زدگان وارد سوریه شدند