خبرنگار سانا: پس لرزه ای توسط ساکنان حلب و حمص احساس شد

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا: مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر از مراحل کار پروژه مسکن زلزله زدگان در محله الحیدریه در استان حلب مطلع شد