نخست وزیر لبنان و وزیران مشاغل عمومی و کشاورزی به نخست وزیر کشورمان برای قربانیان زلزله تسلیت می گویند

دمشق – سانا 

مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر امروز تماس تلفنی ازنجیب میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان دریافت کرد که طی آن تسلیت برای قربانیان زلزله ابراز و آمادگی کشورش را برای ارائه همه کمک های ممکن اعلام کرد.

همچنین مهندس عرنوس دو تماس تلفنی از علی حمیه، وزیر مشاغل عمومی و حمل و نقل و عباس حاج علی، وزیر کشاورزی لبنان دریافت کحرد.

وزیران لبنان طی این تماس های تلفنی تاکید کردند بر ایستادگی بر کنار سوریه در این مصیبت و برای مجروحان آرزوهای شفای عاجل داردند.