استمرار محاصره شهرک های الصبحه و ابریهه در حومه دیر الزور توسط شبه نظامیان(قسد)

دیر الزور – سانا

شبه نظامیان(قسد) مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا برای دومین روز متوالی شهرک های الصبحه و ابریهه را به محاصره خود درآوردند و مانع ورود مواد غذایی به این دو شهرک شدند.

منابع محلی به خبرنگار سانا گفتند که شبه نظامیان(قسد) راه‌های ورودی شهرک های الصبحه و ابریهه را بستند و با جلوگیری از ورود و خروج حتی در موارد اضطراری نیز از رفت و آمد شهروندان ممانعت کردند.