المقداد: واشنگتن و عواملش دروغ های خود را در سوریه تکرار می کنند و جهان نباید به آنها اجازه دهد امنیت و ثبات سایر کشورها را تضعیف کنند.

 

دمشق-سانا

 

.

دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران تاکید کرد  آمریکا و عوامل آن در فرانسه، انگلیس و آلمان امروز همان دروغ هایی را که 20 سال پیش در عراق انجام دادند، در سوریه انجام می دهند به بهانه در اختیار داشتن سلاح های کشتار جمعی است.

وی بر لزوم درس گرفتن جهان از گذشته تاکید کرد و اجازه ندهد که این کشورها بار دیگر گمراه کنند تا دیگر کشورها را هدف قرار دهند و امنیت و ثبات آنها را تضعیف کنند.

 

 

 

المقداد امروز در بیانیه ای که این وزارتخانه در صفحه توئیتر خود به نقل از آن منتشر کرد، گفت: 20 سال پیش در چنین روزی و نزدیک به کرسی سوریه که من در شورای امنیت در آن نشسته بودم، کالین پاول، وزیر امور خارجه آمریکا  جلوی شورا نشست تا در بازی فریبکاری برای توجیه حمله آمریکا به عراق، به بهانه در اختیار داشتن سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی و بیولوژیکی نقشی نماینده داشته باشد.

 

وی افزوده : در آن زمان پاول (ضبط‌های صوتی)، (تصاویر ماهواره‌ای)، (شاهدان عینی) و (اسناد) را ارائه کرد و تأکید کرد که آنها مدرک هستند نه حدس و گمان، و اینها حقایق و اطلاعات کاملاً مستند هستند.