وزارت حمل و نقل – اداره کل بنادر: بازگشایی همه بنادر دریایی به استثنای بندر جبله

وزارت حمل و نقل – اداره کل بنادر: بازگشایی همه بنادر دریایی به استثنای بندر جبله

شاهد أيضاً

دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه: هرگونه حضور نیروی حافظ صلح در خط مقدم اوکراین بدون رضایت ما، هدف قانونی برای نیروهای روسیه خواهد بود