شاهد أيضاً

شعبه اتحادیه ملی دانشجویان سوری در هند روز دانشجوی سوری را جشن می گیرد

دهلی نو – سانا  شعبه اتحادیه ملی دانشجویان سوری در هند با هماهنگی با سفارت …