پوتین: غرب چندین سال بی شرمانه از منابع اوکراین سوء استفاده کرد و آن را به یک مستعمره تبدیل کرد و از مردم آن به عنوان سوخت برای توپخانه ها علیه روسیه استفاده می کند

پوتین: غرب چندین سال بی شرمانه از منابع اوکراین سوء استفاده کرد و آن را به یک مستعمره تبدیل کرد و از مردم آن به عنوان سوخت برای توپخانه ها علیه روسیه استفاده می کند

شاهد أيضاً

گفتگوهای سوریه و عراق در زمینه حمل و نقل زمینی و ترانزیت

بغداد-سانا رزاق محبیس السعداوی، وزیر حمل و نقل عراق با صطام جدعان الدندح، سفیر سوریه در …