دندی: سوریه استفاده از سلاح های شیمیایی توسط هر کسی، در هر زمان، مکان و تحت هر شرایطی را قاطعانه محکوم می کند

شاهد أيضاً

جراحت ده های فلسطینی بر اثر سرکوب تظاهرات هفتگی بیت دجن توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا  امروز در جریان سرکوب تظاهرات علیه شهرک سازی توسط نیروهای اشغالگر …