سوریه و روسیه قرارداد همکاری در امور فرهنگی امضا کردند

مسکو – سانا

امروز در کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه، فعالیت‌های مجمع بین‌المللی کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی با حضور سوریه آغاز شد.

دکتر لبنا مشوح وزیر فرهنگ طی سخنانی در مراسم افتتاح تاکید کرد که سوریه اولین کشوری بود که کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی را در سال 1972 امضا کرد، زیرا معتقد بود که میراث فرهنگی خود منحصر به فرد و استثنایی است.

مشوح توضیح داد که سوریه در دهه گذشته شاهد یک جنگ تروریستی بوده است که میراث فرهنگی ملموس را هدف قرار داده است.

مشوح از کشور دوست روسیه به خاطر ایستادن در کنار سوریه در مبارزه با تروریسم و ​​محدود کردن اثرات محاصره ناعادلانه تقدیر کرد.

مشوح  همچنین همکاری مثبت سوریه و روسیه در پروژه بازسازی طاق پیروزیدر شهر باستانی پالمیرا و سایر پروژه های فرهنگی تمایل خالصانه مشترک دو کشور برای حفاظت از میراث فرهنگی را نشان می دهد.

دکتر مشوح  در حاشیه این مجمع با همتای روسی خود اولگا لیوبیموا و با حضور رئیس جمهوری تاتارستان قرارداد همکاری فرهنگی بین دو کشور امضا کرد.