دکتر الحکم دندی: اشغالگران آمریکایی همچنان نفت و گندم سوریه را غارت می کنند و رژیم ترکیه نیز با قطع آب یک میلیون شهروند در حسکه از آب به عنوان سلاح جنگی استفاده می کند

دکتر الحکم دندی: اشغالگران آمریکایی همچنان نفت و گندم سوریه را غارت می کنند و رژیم ترکیه نیز با قطع آب یک میلیون شهروند در حسکه از آب به عنوان سلاح جنگی استفاده می کند

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا: مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر از مراحل کار پروژه مسکن زلزله زدگان در محله الحیدریه در استان حلب مطلع شد