دکتر الحکم دندی نایب نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت: برخی از اعضای شورای امنیت بر نادیده گرفتن چالش های اصلی در سوریه یعنی تروریسم و تجاوزات به خاک آن و درد مردم سوریه درپی اقدامات اجباری پافشاری می کنند

دکتر الحکم دندی نایب نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت: برخی از اعضای شورای امنیت بر نادیده گرفتن چالش های اصلی در سوریه یعنی تروریسم و تجاوزات به خاک آن و درد مردم سوریه درپی اقدامات اجباری پافشاری می کنند

شاهد أيضاً

کمپین مردمی عربی و بین المللی برای شکستن محاصره سوریه: بین نبرد شکستن محاصره و مقابله با اشغالگران اسرائیل رابطه وجود دارد

بيروت-سانا کمپین مردمی عربی و بین المللی برای شکستن محاصره سوریه حملات مکرر (اسرائیل) به …