حسکه..ممانعت گروه های تروریستی از ورود کارگران ایستگاه پمپاژ آب علوک به محل کارشان

حسکه-سانا

شرکت عمومی برای آب آشامیدنی استان حسکه تاکید کرد که نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آن از تروریست ها در اقدامات خود به جلوگیری از ورود کارگاه های نگهداری آن به ایستگاه آب علوک، به منظور رساندن آب به شهر حسکه ادامه دارند.

شرکت عمومی برای آب آشامیدنی در استان حسکه بر لزوم انجام عملیات تعمیر و نگهداری در ایستگاه علوک به منظور اطمینان از کارکرد با ظرفیت عادی خود تاکید کرد.

شرکت عمومی برای آب آشامیدنی در استان الحسکه بر لزوم ورود کارگاه های تعمیر و نگهداری خود به ایستگاه علوک در رأس العین اشغالی تاکید کرد تا اطمینان حاصل شود که آنها با ظرفیت عادی خود کار می کنند.

شرکت آب عمومی با اشاره به اینکه این ایستگاه در حال حاضر با نصف ظرفیت خود کار می کند و گروه های تروریستی وابسته به اشغالگران ترکیه همچنان از ورود کارگران و کارگاه های نگهداری به آن جلوگیری می کنند.

«محمود العکله» رئیس اداره آب الحسکه به خبرنگار سانا گفت: این ایستگاه از پنج روز پیش که تغذیه شده شروع به کار کرده است.

وی افزود: بر اثر تجاوزات مکرر گروه های تروریستی تحت کنترل خود، پرسنل واحد تعمیرات در موسسه آبرسانی نتوانستند برایرفع ایرادات تجهیزات الکتریکی و مکانیکی وارد ایستگاه پمپاژ آب علوک شوند

جهت دریافت آخرین اخبار خبرگزاری عربی سوریه /سانا/ می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و تلگرام دنبال نمایید.